Glass Heater

■ 特色

  • 加熱模組為太陽能玻璃基板尺寸設計
    • 1100mm X 1400mm X 3.2 ~5mm
    • 635mm X 1245mm X 3.2mm
    • 600mm X 1200mm X 3.2mm
  • 加熱均溫性250℃ ~ 350℃ +/- 5%~7% (Reference)
  • 可依據客戶實際需求進行設計
 

■ 規格

Glass size Panel size (reference) 工作溫度 功率 使用電壓
1100mm X 1400mm 1310mm X 1510mm 300℃ 27.8 KW 380V
635mm X 1245mm 780mm X 1400mm 250℃ 11.9 KW 220V
600mm X 1200mm 780mm X 1400mm 250℃ 11.9 KW 220V
635mm X 1245mm 780mm X 1400mm 350℃ 14.1 KW 380V
600mm X 1200mm 780mm X 1400mm 350℃ 14.1 KW 380V